Ansvar

Vi på Spreadshirt tar vårt ansvar som företag och arbetsgivare medvetet. Det är viktigt för oss att beakta vårt handlande och följderna, både i världen och i Leipzig och på våra andra arbetsplatser.
Vi utformar våra beslut öppet och begripligt. Medarbetare, kunder och alla som är intresserade är inbjudna att delta. På adressen responsibility@spreadshirt.net är vi öppna för frågor, förslag och kritik.

Ansvar gentemot miljön

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Det betyder bland annat att vi kontinuerligt alltmer går över till miljövänliga T-shirts och återvinner vårt avfall så mycket som möjligt. Ett viktigt steg för oss var lanseringen av vår egen kollektion. Det gör oss inte bara stolta, utan ger även möjlighet att i högre grad påverka ursprung och tillverkning av de T-shirts vi trycker.

Ansvar gentemot handlarna

Spreadshirt satsar på ärlighet och hederlighet. Därför har vi en egen uppförandekod. Vi ser till att våra leverantörer skriver under den eller har en likvärdig att visa upp. Vi förbinder oss även att handla hederligt och rättmätigt gentemot alla våra affärspartner. När vi exempelvis väljer ut leverantörer eller handlare är kvalifikation, erfarenhet och intresse avgörande och aldrig personliga relationer eller att skaffa sig fördelar.

Ansvar gentemot medarbetarna

Platta hierarkier, stort utrymme för kreativitet och individuell påverkan samt en inspirerande och avspänd atmosfär utgör arbetsmiljön på Spreadshirt. Vår feelgood manager Stefanie ser till att arbetet inte bara är roligt, utan även att allt runt omkring stämmer. Genom fotbollsspelsturneringar, gratis frukt, grillkvällar och mycket mer bidrar hon väsentligt till det vänskapliga och familjära förhållandet mellan medarbetarna. Tillsammans med vår personalavdelning lyssnar hon alltid på personliga ärenden och frågor när medarbetarna ska bli hemmastadda i Leipzig och på Spreadshirt.

Ansvar gentemot medmänniskorna

Vi tror på yttrandefrihet och det kreativa uttrycket. Detta vill vi möjliggöra – även om vi personligen ibland inte håller med om vissa åsikter. Därför trycker Spreadshirt nästan alla uppladdade motiv – oavsett om vi som företag eller personer gillar dem eller inte. Naturligtvis finns det riktlinjer som vi satt upp för vår community. Vi avvisar motiv om de sprider olagligt innehåll eller hatpropaganda, uppmanar till våld eller är pornografiska.

Ytterligare engagemang

Spreadshirt engagerar sig mångsidigt, målinriktat och globalt. Vi skänker lådor med färgglada kläder, fyller sponsringspaket med individuellt tryckta artiklar för kultur, sport och sociala evenemang och stöder större projekt med materiella tillgångar och vår sakkunskap. På det sättet kan vi använda våra möjligheter som ständigt växande företag till värden och saker som ligger oss varmt om hjärtat. På vilka sätt vi samarbetar med människor och grupper kan du läsa här.