Communityriktlinjer

Spreadshirt är ett internationellt e-handelsföretag, som låter alla budskap uttryckas. Genom att designa själv eller använda marknadsplatser och butiker ges oändliga möjligheter att uttrycka sig.

Spreadshirts community består av kunder, designer och butiksinnehavare. Tack vare vår öppna plattform kan alla förmedla sitt helt personliga budskap till världen. Vi anser att kläder och accessoarer är gränslösa medier. Designa, upptäcka eller sälja helt enligt mottot: Visa vad du kan! Denna mångfald innebär att det kan finnas idéer eller budskap som du anser är stötande.

Vi tror på yttrandefrihet och det kreativa uttrycket. Detta vill vi möjliggöra – även om vi personligen ibland inte håller med om vissa åsikter. Därför trycker Spreadshirt nästan alla uppladdade motiv – oavsett om vi som företag eller personer gillar dem eller inte.

Naturligtvis finns det riktlinjer som vi satt upp för vår community. Vi tar bort motiv och/eller butiker som vi blir uppmärksammade på, om de

  1. är olagliga.
  2. sprider hatpropaganda.
  3. uppmanar till våld.
  4. är pornografiska.

Produkter, motiv eller butiker som faller inom ovannämnda kategorier tas bort efter Spreadshirts gottfinnande. Vi förbehåller oss dessutom rätten att ta bort annat känsligt innehåll eller begränsa dess synlighet om detta främjar skyddet av minderåriga eller bidrar till en mångsidig community.

I vissa fall är ett budskaps sammanhang nyckeln till förståelse. Vi vill uppmuntra vår community att vara uppmärksam och anmäla motiv som enligt er bryter mot riktlinjerna. Vi tar alla anmälningar på allvar, undersöker varje fall ingående och rådgör vid behov med experter innan vi reagerar.

1. Olagligt

Vi är naturligtvis bundna att följa lagarna i de länder där vi erbjuder våra tjänster. Olagliga motiv, produkter eller butiker tas bort av oss så snart vi blir uppmärksamma på dem.

2. Hatpropaganda

Vi tar bort anmälda motiv och butiker om deras innehåll enligt vår åsikt angriper människor direkt baserat på

  • etnicitet
  • ursprung
  • religiös övertygelse
  • sexuell läggning
  • könsidentitet eller kön
  • svåra fysiska funktionshinder eller sjukdom

Organisationer och personer som angriper andra av nämnda skäl eller sprider hat hör inte hemma på Spreadshirt. Som vid alla våra communityriktlinjer litar vi på att ni även anmäler sådant innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att tillåta satir eller samhällskritiska kommentarer beträffade dessa teman när sammanhanget framgår tydligt.

På det sättet kan människor med hjälp av Spreadshirt ifrågasätta idéer, institutioner och seder genom att uttrycka dem på produkter. Det främjar debatten och skapar bättre förståelse mellan människor.

I vissa fall kan människor vilja skapa, köpa eller sälja innehåll som kopierar hatpropaganda för att upplysa om dess existens och informera andra om den. Om så är fallet förväntar vi oss att den berörda personen tydligt klargör motiven så att vi kan bedöma sammanhanget.

3. Våld

Spreadshirt tar bort anmält innehåll som uppmanar till våld eller är förolämpande, ärekränkande eller hotfullt för offer av angrepp, katastrofer eller brott.

I vissa fall kan människor vilja skapa, köpa eller sälja innehåll som innehåller våld för att fördöma det eller skapa en medvetenhet om det. Denna användning kan tillåtas. Vi tar bort innehåll om det förhärligar eller hyllar våld.

4. Pornografi

Spreadshirt tar bort anmält innehåll om den pornografiska aspekten står i centrum. Detta gäller i synnerhet beträffande minderåriga. Vi förbehåller oss rätten att begränsa synligheten för sexuellt innehåll.