Företagsledning

Philip Rooke

Philip Rooke

VD

Philip kom till Spreadshirt 2009. Med sin mångåriga erfarenhet och många framgångar i snabbväxande branscher i bagaget började Phil som chef för avdelningarna försäljning och marknadsföring på Spreadshirt. Sedan 2011 har Philip som VD strävat efter ett klart definierat mål – att förvandla Spreadshirt från ett startup-företag till ett mycket lönsamt företag.

Hans framtidsinriktade tankesätt och outtröttliga ansträngningar har lönat sig. Målsättningen att ta Spreadshirts årsomsättning över 100 miljoner euro nåddes för första gången 2017. Philips karriär började i den klassiska annonsbranschen. Under e-handelns tidiga år sadlade han om till online management. Hans 20 år långa erfarenhet inom området nya medier bidrog till Spreadshirts avancemang till globalt ledande e-handelsplattform för kläder och accessoarer med helt personliga budskap.

Phils mission är klar: Att hjälpa kunder att på ett spännande och okomplicerat sätt designa, upptäcka och sälja kläder och accessoarer som har ett helt personligt budskap. ”När man arbetar tillsammans med ett entusiastiskt team för att göra kunder lyckliga känns det inte alls som ett arbete.” Detta motto sammanfattar Philips ledarstil och engagemang kärnfullt.

Tobias Schaugg

Tobias Schaugg

Ekonomichef

Tobias började som ekonomichef på Spreadshirt i augusti 2009. Tidigare var han i ledande ekonomifunktioner på DocMorris, Cleanaway, MCI och den första kommersiella internetleverantören UUNET i Tyskland och andra länder.

Efter studierna i företagsekonomi arbetade han flera år för ett konsultföretag. En central del av hans tidigare arbete och erfarenheter är förvaltning av stark tillväxt, delvis i helt nya branscher, och samspelet mellan resultat och organisation. Här använder Tobias sig av breda kunskaper inom sina specialområden ekonomi- och controllingsystem, business intelligence-lösningar, marknadsföringsanalyser och kundmodellberäkningar.

På Spreadshirt är Tobias ansvarig för områdena redovisning, controlling, analys, juridik, genomförande och tillgångsförvaltning.

Hanne Dinkel

Hanne Dinkel

CCDO

Hanne är sedan 2018 Chief Customer Delivery Officer på Spreadshirt. Hon leder inte bara de fem produktionsorterna i Europa och Nordamerika, utan är även ansvarig för den strategiska ledningen av områdena drift, fabriker, sortiment, inköp och kundservice.

Tidigare arbetade hon 18 år inom bil- och vindkraftsindustrin. Förutom en MBA har hon en M.A. i ”Systemisk rådgivning och konstanalog coachning”. Med sin mångsidiga utbildning har Hanne redan tidigare kunnat föra organisationer framåt med konstnärlig blick, mod och kreativitet. Hennes största framgångar var avgörande höjningar av kvalitet och effektivitet som chef för slutmontering på Ford och fabrikschef på Vestas. Som chef för logistik, produktionsstyrning och controlling på BMW var hon med sitt konsekventa strategigenomförande ansvarig för att BMW-fabriken i Leipzig belönades med industripriset ”Bästa fabrik 2013”.

Hanne är övertygad om att kundnöjdhet och fungerande processer i produktionen är nyckeln till framgång. Genom organisationsutveckling, vidareutveckling av produktionsprocesserna och nätverksbyggande för de internationella teamen vill hon göra Spreadshirt redo för framtiden.

Guido Laures

Guido Laures

Teknikchef

Sedan 2013 är Guido teknikchef på Spreadshirt. Guido har tidigare samlat omfattande erfarenhet inom IT-området och i ledande ställning på många namnkunniga företag, däribland DaimlerChrysler, SAP och Hasso-Plattner-institutet. I sitt mångåriga arbete för Software AG hade Guido olika ledande positioner, bland annat som direktör för det globala konsultområdet.

Slutligen var han VD på itCampus, ett dotterföretag till Software AG. På Spreadshirt ansvarar Guido för alla operativa och personella uppgifter på de olika IT-avdelningarna, från den interna IT-servicen till utveckling. Med sin expertis säkerställer han inte bara plattformens tekniska funktionalitet, utan även dess kontinuerliga tillväxt genom att ständigt driva dess optimering och vidareutveckling framåt.

Hugo Smoter

Hugo Smoter

Kommersiell chef

Hugo kom till Spreadshirt 2008, där han sedan 2016 är kommersiell chef. Tidigare styrde han alla marknadsföringsaktiviteter som global marknadsföringschef på Spreadshirt och som chef för affärsenheten Direct to consumer (D2C) ledde han Spreadshirts största affärsområde till stabil tillväxt.

Med sitt inledande fokus på sökmotoroptimering skapade Hugo förutsättningar för stigande omsättningssiffror. 2012 skapade sökoptimeringen, som är den viktigaste kanalen för att värva kunder, en global omsättningstillväxt på 32 %.

2001 började Hugo sin karriär inom direktmarknadsföring för Christian Science Publishing Society, ett förlag i Boston. Intresset för interaktiv marknadsföring ledde honom 2007 till det högteknologiska företaget DigitalGlobe, där han arbetade som chef för interaktiv marknadsföring fram till sitt byte till Spreadshirt.

På Spreadshirt är Hugo ansvarig för de tre nyckelområdena interna och externa marknadsplatser, partnerverksamheten med butikssystemet Spreadshop och individuell anpassning av produkter i T-shirtdesignern.